Perfectplus

Workshops & andere mogelijkheden

Omschrijving

Naast de bovenstaande mogelijkheden biedt Perfect+ nog een assortiment aan leuke workshops en andere activiteiten aan. Deze kunnen op zichzelf een programma vormen of een aanvulling zijn op onze concepten bij een dagprogramma of zelfs een meerdaags programma. 

Enkele mogelijkheden:

  • initiatie schermen
  • tocht met de paardentram
  • djembé workshop
  • initiatie kruisboogschieten
  • workshop paardenmennen
  • authentiek volksspelentornooi
  • graffitiworkshop
  • dominoworkshop
  • etc. 
Graffitiworkshop Allianz

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.