Nieuws & Blog

Teambuilding & incentives

Teambuilding & incentives

“Over teambuilding en teamcentives”

De laatste jaren grepen een paar merkbare verschuivingen plaats in wat gemeenzaam team building wordt genoemd. What’s in a name?. Vroeger werd teambuilding vaak geassocieerd met “zware” fysische programma’s: genre survival, dropping, rappel. Men heeft het daar blijkbaar een beetje mee gehad en is vooral gaan inzien dat dit de minder sportieve deelnemers zwaar viseert en b.v. het dikkerdje van de groep het gevoel krijgt dat hij het team beperkt. Allesbehalve groepsbevorderend, wel integendeel!

De realiteit leert dat, buiten enkele bedrijven met uitsluitend jonge werknemers en eventueel een sportcultuur, er nu op zoek gegaan wordt naar activiteiten waar iedereen van alle leeftijden aan kan deelnemen. In de lift zitten vooral programma’s met meer multitasking en waarbij méér wordt aangesproken dan het louter fysische zoals overleg, strategisch inzicht, oplopend vermogen, creativiteit, interne communicatie, kortom een vollediger plaatje qua team spirit.

Tendensen.

Dé tendens werd gezet door Perfect+ Event Productions die bepaalde vormen “teamcentives” doopte. Meetcentives kenden we al: bedrijven vergaderen en maken van de gelegenheid gebruik om een incentive, een uitstap, een leuke activiteit mee te maken. Soms profiteren ze er meteen van om eens te kneden aan de teamspirit. Teamcentives: is dus dé mengvorm tussen team building en incentives. Veelal wil een bedrijf zijn personeel belonen of eens een trigger-moment scheppen, alle neuzen in dezelfde richting, een belevenis die binnen de werkvloercontext nooit kan verkregen worden. Gewoon een aha- of hoera-erlebenis creëren waar liefst lang over nagesproken wordt ter versterking van het bedrijfs- en groepsgevoel. Of als onderdeel van strategisch HR beleid (personeelsbehoud).

Dan biedt men formats aan die naargelang de accenten die men wil leggen daaraan tegemoet komt. Aan het ene uiterste staat een zeer doelgerichte teambuilding-bekommernis, aan het andere uiterste een vrijblijvende maar leuke happening waar men in groep plezier aan beleefd doordat men weg van de werkomgeving elkaar op een andere, ontspannende manier meemaakt. Dit laatste wordt ook vaak gezien als een investering in het eigen menselijk kapitaal: de eigen krachten behouden en versterken wat goedkoper is dan nieuwe aanwervingen te moeten doen. Teamcentives als onderdeel van retentiemanagement dus.

Een andere tendens gebruikt teambuildingformats als belevenisactiviteit voor klanten en relaties (zeker bij incoming dossiers). Vooral vanwege hun originaliteit en beleveniswaarde, vergeleken met b.v. een ordinair stadsbezoek met gids en hapje na. Kortom, hier laat men de deelnemers liever iets actiefs en onvergetelijks meemaken dan iets passiefs. In dergelijk geval spreekt men niet meer over teambuilding maar leunt men gewoon op het leuke concept aan de basis. Dus even goed inzetbaar als tool binnen een CRM marketing context.

In de eerder passieve context blijken culinaire wandelingen met gidsen, noem ze verhalenvertellers, in diverse steden erg gewaardeerd. Men krijgt door deze formule kans om met vele diverse collega’s een babbeltje te slaan terwijl men van een stad “proeft”. Voorgerecht, hoofdgerecht en dessert worden in verschillende restaurants verbruikt. Dit geeft de kans om steeds met anderen aan tafel te zitten, een belangrijke insteek.

Recruiting events zitten ook nog altijd in de lift. Deze teambuildingactiviteiten gaan door met sollicitanten/ kandidaat-werknemers. Iemand van het kaderpersoneel gaat mee om de interactie en het functioneren van elkeen in een onverwachte groepssituatie te observeren en te beoordelen. Zo creëerde hetzelfde Brugse bureau Perfect+ competitieve groepsactiviteiten die totaal binnen de lijn lagen van de firma Procter & Gamble, hun producten, imago en bedrijfsfilosofie. Een concept op maat dus.

Over soorten, populariteit en must do’s

Zijn er dan “soorten” teambuildings? Je kan allerlei arbitraire indelingen maken, sommigen zullen eerder artificieel zijn want een goede teambuilding heeft eigenlijk een beetje van alles: avontuur, spel, verrassing, raadsel, doe en denk…

Zeer populair is de city game zoals “dé CityGame” gespeeld met iPads (versies in Brugge, Gent, Oostende, Brussel, Antwerpen, Leuven , Mechelen, Leuven, Rijsel, Ieper, Parijs, Londen en het kan eigenlijk overal…) en de fietsversie ervan: de BikeGame Brugge-Damme, Gent-Leie of het Leuvense Ommeland en idem: waar u maar wil.. Troeven zijn dat men naadloos kan starten van waar men vergadert of soms vanaf het eigen HQ en eindigen waar men wil (een drink, een restaurant, het hotel, het kantoor). Tegelijk beleeft men een veelvoud aan aspecten binnen de realiteit van een stad en maakt men daarenboven die stad op een geheel andere manier mee. Er wordt zelfs vlotjes meer van opgestoken dan tijdens een modaal toeristisch bezoek.

En dan hebben je nog de OutdoorGame (versie stadsspel ‘in het groen’), de onweerstaanbare EscapeGame (de stad wordt uw escape room), de TrainGame (in Train World te Brussel) en de RallyGame (met ouwe Fiats 500). En alles flexibel, aanpasbaar aan uw deelnemers en doelstelling, tijd en plaats en groepsgrootte.

Want bij vaste formules mag de duur geen rol spelen. Elk concept kan korter of langer zolang het past in de timing van de klant. In principe maakt de duurtijd geen groot verschil qua kost. Dit soort activiteiten gaan van 2 tot 3,5 uur tot een volledige dag, van 10 tot 1 000 deelnemers. Sommigen zoals de CityGame kunnen een hele dag probleemloos boeiend blijven. Belangrijk blijft dat formats openstaan voor een maximum aan flexibiliteit op alle vlakken en de game altijd per bedrijf of klant gepersonaliseerd wordt.

Tips.

Waarom teambuilding? Zijn er concrete redenen om aan teambuilding te doen? B.v. de merging van 2 bedrijven (die vroeger elkaars concurrent waren) of een klassieker: 2 departementen die elkaar naar het leven staan, b.v. sales tegenover productie (als wij niks produceren kunnen jullie niks verkopen, als wij niks verkopen valt er niks te produceren). In zo’n geval moet de opdrachtgever zorgen voor een grondige briefing over de aard van de deelnemers, de bedrijfscultuur en eventuele precieze doelstellingen (of zelfs verborgen agenda’s). Dan kan het event bureau daarop maximaal inspelen.

Is het een klein of een belangrijk onderdeel van een volledige activiteitenpakket? Het gebeurt soms dat men kapot vergaderd is, dan wordt de T.B. snel een alibi om zo snel mogelijk het café in te duiken om stoom af te laten voor men zich kan opladen voor iets anders.

Maak een goede groepsverdeling. Wie zet je bij wie en waarom. Maak een evenwichtige verdeling qua leeftijd, geslacht en talenten of skills. Meng, als het kan, departementen door elkaar. Speel ze zeker niet tegen elkaar uit. Een beetje competitie mag, maar frustratie, rancune en bad feelings loeren al snel om de hoek. Kortom het tegenovergestelde van wat teambuilding zou moeten bereiken.

Leg de nadruk op het groepspresteren, wat niet hetzelfde is als de optelsom van persoonlijke individuele capaciteiten. Trouwens een goede teambuilding zorgt daar uit zichzelf voor.

Maak dat de deelnemers er een tastbaar souvenir aan overhouden. Veel concepten van Perfect+ bevatten ludieke tot originele foto-opdrachten. De resultaten krijgen ze meteen digitaal mee voor op het intranet of zijn downloadbaar vanaf een site speciaal gemaakt voor dit event of het kan gedeeld worden via sociale media. De beleving van het moment werkt daardoor langer door…

Conclusie

Teambuildings zijn, mits goed aangepakt, geen vrijblijvende verplichting maar een investering in het eigen menselijk kapitaal.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
L'agence événementielle Perfect+ DMC. garantit l'organisation de vos événements d'entreprise.
DEVIS GRATUIT